Ann Lindegren Westerman

Ann Lindegren Westerman är född i Stockholm i en släkt med flera arkitekter.
Fader: arkitekt SAR Sten Lindegren. Farfars bror: Slottsarkitekten på Drottningholm Agi Lindegren. Arkitekten Axel Lindegren m fl.

Ann Lindegren Westerman är arkitekt , utbildad på KTH där hon har varit
lärare i ämnet Formlära på Arkitektsektionen.

Ann Lindegren Westerman är Teknologie doktor, TeknD, på KTH, med avhandlingen "Estetisk värdering av byggnadsexteriörer. (se vidare Skrifter)

Ann Lindegren Westerman har tjänstgjort på Kungl. Byggnadsstyrelsendär hon tilldelades titeln Byggnadsråd.
Ann Lindegren Westerman driver sedan 1994 arkitektbolaget "Albatross Team Ann Westerman AB.

Ideell verksamhet

Ann Lindegren Westerman startade 2002-07-01 arkitektföreningen "Nya svenska arkitekters riksförbund - SAR", som en ideell arkitektförening. Detta på grund av att tidigare arkitektförbundet Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR, lagts ner och ersatts av ett fackligt anslutet arkitektförbund "Sveriges Arkitekter". Arkitektföreningen har bytt namn till "AIS Arkitekter I Sverige".

Se vidare på AISföreningens hemsida: www.aisarkitekter.se

 • Albatross Team Ann Westerman AB

  Ann Lindegren Westerman
  Toftvägen 4
  181 43 Lidingö
 • Kontakt

  Telefon 08-767 18 55
  E-post ann.w@albatross.se
 • logo-footer