Säkerhet

Sedan lång tid har Albatross Team Ann Westerman AB kompetens vad gäller planering och utformning för säkerhet i byggnader.


Detta gäller speciellt offentliga byggnader och exempelvis kontorshus.
En särskilt viktig del är entreer till byggnaden. Speciellt huvudentrén bör ägnas speciell omsorg vad gäller miljö som klimat, information, säkerhetsspärrar och kontrollsystem av varierande slag.
Mycken kunskap om detta finns samlad i skrifterna "Entréer" och "Entréer - säkerhet", utgivna av tidigare Byggnadsstyrelsen.

Exempel på uppdrag

Albatross Team Ann Westerman AB har för Statens Fastighetsverk gjort den översiktliga säkerhetsplaneringen för de nordiska ambassaderna i Berlin.
För Rikspolisstyrelsen har företaget återkommande uppdrag för RPS Typritningar.

 • Albatross Team Ann Westerman AB

  Ann Lindegren Westerman
  Toftvägen 4
  181 43 Lidingö
 • Kontakt

  Telefon 08-767 18 55
  E-post ann.w@albatross.se
 • logo-footer